Er der gift i dit lokale drikkevand?

DR1 kører i øjeblikket 3 udsendelser fra Krogsbølle på Fyn, hvor drikkevandet ifølge udsendelserne var blevet så giftigt, at nogle af forbrugerne ikke længere tør drikke det.

Ved klik på kortet her herunder (Opdateret i forhold til nyhedsbrevet i sidste uge) kommer du til en hjemmeside, hvor man ved at klikke på kortet kan se, hvor mange fund der er gjort i forskellige kommuner, og Nordfyns Vandværk er desværre ikke det eneste vandværk med det problem.

I Viborg Kommune blev der fra 2016 til 2021 undersøgt 113 boringer. Her blev der fundet sprøjtegifte i 36 boringer. Heraf 5 over grænseværdierne.

På landsplan er der fundet niveauer af sprøjtegifte over grænseværdierne i 14,3 procent af undersøgte boringer. Kortet til venstre viser, at Storkøbenhavn er hårdt ramt, men også mange fynske kommuner er ramt.

Vores lokale Låstrup-Nr.Rind Vandværks boringer ligger på Nørremarkvej mellem Nr.Rind og Kjeldgårdsminde. Vandet hentes fra 2 magasiner i henholdsvis 83-94 meters dybde og 130-146 meters dybde. Magasinerne ligger i en gammel istidsslugt, der går fra Ulbjerg ned mod Vejlebakken. Slugten er fyldt af sand og har flere lag af ler, der beskytter vandet fra nedsivning fra overfladen. Se profil herunder:

Selv om vores nuværende drikkevand kommer fra rene jordlag langt under overfladen gør det offentlige i øjeblikket et stort arbejde for at der laves frivillige aftaler med landmænd, der dyrker jorden, hvorfra vand til drikkevandsmagasiner siver ned. Det kaldes Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Dette arbejder igangværende og forventes afsluttet med udgangen af 2022.

Ved Låstrup-Nr.Rind Vandværks seneste generalforsamling i august måned indgik vores lokale vandkvalitet i formandens beretning. Jens Ole Jensen kunne oplyse, at der ikke har været overskridelser af grænseværdierne i vores lokale vandværk. Se seneste analyserapport via dette link.

Borgerne i Låstrup-Nr.Rind Vandværks forsyningsområde har ikke i øjeblikket grund til bekymring, og vores fremtidige drikkevandskvalitet bør være sikret med den landsdækkende indsats omkring vores boringer. Se i øvrigt Viborg Kommunes side om drikkevand via dette link.