Tak for fantastisk opbakning til Lokaldysten

Morten Nielsen og Simon Serup stod for arrangementet i 2022 og bød velkommen. 

Torsdag den 2. juni 2022 var det tid til opfølgning på den store succes fra 2019, hvor Nr.Rind og Låstrup havde præmiere på at deltage i Lokaldysten i Viborg Kommune. Som bekendt vandt Nr.Rind og Låstrup dengang hele baduljen og vandt dermed kr. 7.000, - som blev anvendt til at købe en fælles Soundboks 3. Gevinsten fra 2019 blev derfor også anvendt i forbindelse med dette års arrangement. Forsynet med en trådløs mikrofon Kunne Simon Serup og Morten Nielsen dermed byde dagens deltagere velkommen, så alle kunne høre, hvad der blev sagt. 

Viborg Kommune stillede op med 2 medarbejdere til afvikling af arrangementet. Dels opstilling af en målportal, udlevering af elastikker til optælling af afviklede kilometer, vanddunke til at hente vand til deltagerne og krus til udlevering. Desuden sponserede Viborg Kommune frugt, som i dagens anledning var købt hos Spar Købmanden i Skals. Viborg Kommune stiller også skiltemateriel, minestrimmel og vejledning til afvikling af arrangementet til rådighed, så stor tak til kommunen for velvillig hjælp til arrangementet. 

I Lokaldysten 2022 deltager i alt 18 lokalområder. 2 af disse er byfællesskaber idet Karup og Kølvrå er gået sammen om at afholde et arrangement, og Nr.Rind og Låstrup er sammen om denne aftens arrangement. Lokaldysten går ud på at byernes borgere skal gå, løbe eller cykle så mange kilometer som muligt på 2 timer. I Nr. Rind var der 3 ruter. Dels 1 kilometer rundt i byen til gang og løb, dels 4 kilometer ud ad Præstevej til Sandagergård ligeledes til gang og løb. Endelig en 7 kilometer cykelrute til Nørreris, videre til Sundstrup og tilbage til Nr.Rind. Kirkevej var spærret af ved forsamlingshuset, så afviklingen kunne ske med sikkerhed for deltagerne. Deltagerne henter én elastik for hver omgang på én af ruterne. Viborg Kommune samler elastikkerne og regner dermed ud, hvor mange kilometer de enkelte lokalområder har gået, løbet og cyklet. For cyklede kilometer divideres disse med 2 for ikke at favorisere cyklisterne for meget. 

Resultatet af de 18 områders lokaldyst offentliggøres ikke inden den 18. juni kl. 1330 ved et arrangement på Nytorv i Viborg. Hermed en opfordring til at tage til Viborg den dag og følge med i spændingen. Der er masser af andre arrangementer i Viborg den dag, da det er starten af Snapseting ugen. Der er præmier til alle deltagerbyer. 7.000,- til vinderne og derefter gradvist reducerede alt efter placering. 

Der var god opbakning til aftenens arrangement i Nr.Rind. vi forventer, at omkring 150 personer var involveret i arrangementet. Heraf en del fra Fjordklyngen Cykelklub og spillere fra Borup Idrætsforening. De fleste på cykel, gå eller løbeben, og de var også de vigtigste. Længste løb på de 2 timer var over 21 kilometer, mens længste cykeltur var over 60 kilometer. Flot gået for det gav godt med elastikker til optællingen. 

Ud over disse deltagere stillede Skals med 3 frivillige hjælpere til at udlevere elastikker. De blev flankeret af 4 lokale hjælpere til ruterne. Desuden var der frivillige til udskæring af frugt og at finde vand til deltagerne. Fra arrangørerne skal lyde en kæmpe tak til disse frivillige hjælpere, der gør det muligt for alle andre at deltage i arrangementet på god vis.

Under og efter arrangementet var der salg af grillpølser, øl, sodavand, kaffe og kage v. Kulturcenter Værestedet. Al overskud fra arrangementet inklusiv præmien går ubeskåret til ombygning af den gamle skole i Låstrup til Hele Fjordklyngens Nye Mødested. Et arrangement der forventes at ske i 2023. Ombygningen støttes af diverse fonde og Viborg Kommune. Alle bidrag som overskud fra dagens arrangement dobles op med penge fra Realdania og LOA Fondene. Der var god salg fra boderne på pladsen ved forsamlingshuset. Bl.a. blev der solgt 130 pølser, og så var der udsolgt fra grillen. Det overgik alle forventninger, så der var god opbakning til indsamlingen. 

Skulle andre have lyst til at give et bidrag til ombygning af den gamle skole, så modtages bidrag på mobilpay på nr. 699516.

Fra arrangørerne skal lyde en kæmpe tak til alle, der har været involveret i arrangementet. Alle tog fat, da der skulle ryddes op, så selv om det var et stort arrangement, så var alt ryddet op kl. 2030 til stor tilfredshed for arrangørerne, der er fra henholdsvis Nr.Rind og Lynderup Borgerforening og Låstrup Lokalråd med velvillig udlån af materiale fra NrRind Forsamlingshus og de 2 byers fælles idrætsforening i Borup Idrætsforening. 

Se flere billeder fra Jacob Thorup Kjærsgaard  via dette link.