Nedtællingen til jul startede med juletræstænding i Låstrup

Låstrup Lokalråd har været på fast arbejde her op til den første søndag i advent, hvor der traditionelt holdes juletræstænding i Enghaven i forbindelse med gudstjeneste i kirken. I år kneb det lidt med at finde et egnet træ, så Ole Kruse måtte ofre ét af sine sidste træer til formålet. Rene Storgaard Madsen, Ole Kruse og Bent Krogh Christensen foretog fældning og opsætning af træet i Enghaven op til arrangementet. 

 

Det lykkedes at få træet fragtet til Enghaven og rejst på behørig vis. 

Derefter tog lysholdet overog forsynede træet med nyindkøbte LED Pærer, så vi i dette energifattige år kan spare på strømmen her op til jul. Søren Bach Møller og Morten Nielsen stod for opsætning af lyskæde på træet. 

Årets forberedelser til juletræstændingen lykkedes fint og derefter kunne årets juletræstænding afholdes søndag den 27. november kl. 1600. Ud over Låstrup Lokalråd var det arrangeret sammen med menighedsrådet for Låstrup Sogn.

Arrangementet startede med gudstjeneste, hvor 25 lokale borgere mødte frem for at høre sognepræst Hannah Kortnum Mogensen indlede kirkeåret med ordene "Godt Nytår" fra prædikestolen og selvfølgelig blev der sunget "Vær velkommen herrens år". 

Ordet advent kommer af det latinske ”Adventius Domini”, der frit oversat betyder "Herrens komme". Altså nedtælling til fejring af Jesu fødsel eller slet og ret juleaften. I kirken var ophængt en adventskrans med 4 lys til nedtællingen til jul. Grangrenene i kransen siges at symboliserer tornekransen på jesus hoved, da han i påsken blev korsfestet mange år senere. 

I første omgang er det julen vi glæder os til, så tilbage til arrangementet i Låstrup. Da gudstjenesten var færdig, gik alle deltagerne til Enghaven, hvor Ole Kruse påkaldte englenes hjælp til at få lys i juletræet. Efter et par forsøg lykkedes det at påkalde sig englenes hjælp til at få lys i træet. Juletræet er i den kommende måned tændt, så vi kan glæde os til jul med lys fra træet i Enghaven. 

Efter juletræstænding ventede Eva og Morten Nielsen fra Låstrup Lokalråd med varme æbleskiver og varmt gløgg i våbenhuset. 

Mange tak til deltagerne for en hyggelig start på adventstiden i Låstrup.