Fokus på frivillighed er ikke en ny opfindelse i Borup IF

I weekenden blev Borup IFs frivillige hyldet både af Viborg Idrætsråd og af bestyrelsen i klubben. Det skete til den årlige medhjælperfest, hvor 60 af klubbens mest trofaste frivillige hjælpere blev hyldet med en fælles frokost og takketaler fra repræsentant fra Viborg Idrætsråd, Dorthe Frausing Østergaard og fra klubbens formand Poul Johannessen. 

At Borup Idrætsforening bygger på frivillighed og kammeratskab har været kendt vidt omkring i mangfoldige år. Helt fra klubbens barndomsår var der fokus på, at det var vigtigt at have godt kammeratskab, og at intet kommer af sig selv. I 1951 skrev klubbens formand Karl Sloth en beretning om klubbens første 15 år. Det var også dengang en tid med fremgang, men ligesom nu kostede det også mange frivillige kræfter, som det fremgår af beretningen. 

Blandt andet, at man for at bedre klubbens baneforhold måtte samles aften efter aften og flytte over 2000 læs jord på hestevogn foruden arbejde med trillebør. Det var dengang den nuværende kampbane blev anlagt. Midt under arbejdet faldt tilskudsordningen væk, så arbejdet måtte udføres med frivillige kræfter, og det var lidt af en kraftpræstation i 1947, hvor al arbejdet blev udført med spade og skovl, trillebør og hestevogn. Formanden slutter sin beretning med dette fokus:

"Resultatet blev, at vi i sommeren 1947 kunne indvie et godt stadion, hvor klubhuset manglede. Det der bar dette stykke arbejde frem, var uden tvivl resultat af, hvad et meget begrænset antal spillere kan nå ved i et ubrydeligt kammeratskab, at stå sammen om en klub. Det fik folk, som aldrig var gået efter at se en fodboldkamp, til at stille sig til rådighed for arbejdet aften efter aften, og det er dette kammeratskab, som har båret klubben frem indtil i dag. Vi som i dag er ved at gå over som klubbens veteraner håber indvendigt, at vi har været med til at vise eksempel så godt, at det må blive fulgt i årene som kommer, da tror vi, at klubben også har en fremtid for sig og for ungdommen at samles om"

Formanden havde allerede i 1951 fokus på frivillighed og kammeratskab, og det har gennem alle årene siden da været et stort fokus for medlemmer og spillere i Borup Idrætsforening. Således også i nutiden, hvor de frivillige hjælpere lige er blevet hyldet. 

Formanden skriver i sin beretning, at man ikke ved, hvor holdet spiller fremover, og 1951 var heller ikke et hvilken som helst år. Det var nemlig i 1951, at husmandsholdet første gang spillede om oprykning til Mesterrækken. Som bekendt lykkedes det ikke i 1951 at rykke op, men det gjorde det 2 år senere, for i 1953 blev det til oprykning til Mesterrækken. 

Hele beretningen kan læses i dette PDF dokument med foto af beretningen. 

Herunder er indsat afskrift af dokumentet:

Notater fra formand Karl Sloth i 1951:

Borup Fodboldforening blev stiftet den 15-5-1936 ved en generalforsamling ude i det fri på klubbens daværende bane (et stykke mager sandjord, hvis eneste duelighed som fodboldbane var dens gode læforhold næsten omgivet af hedeplantage).

Som formand valgtes Kristen Sloth Låstrup

Som kasserer valgtes Niels Chr. Skov Låstrup

Som øvrig bestyrelse Ole Sørensen D, Johannes Rost og Kristian Olesen alle fra Låstrup.

Klubben tilmeldte sig DBU til turnering om efteråret 1936. De første 2 år forløb i stadig fremgang og 2 gange i dette tidsrum var klubben i toppen af sin kreds, men først i klubbens første jubilæumsår 1941 spilleden sig op i A-Rækken efter at have vundet sin kreds med 20 point.

Oprykningskampen der blev spillet mod Haverslev på banen i Aalestrup begyndte med et stærkt pres på Borups mål, men går efter en 10 minutters spil over på Haverslevs banehalvdel for at ende med en stor sejr til Borup (7-2).

Holdopstillingen ifølge billedet (25. maj 1941)

Lyngholm, Jens Eskildsen, Kristian Olesen, Kristian Bertelsen, Alfred Mogensen, Jens Svendsen, O. Nielsen, Kristen Sloth, Kristian Kristensen, Kristen Sloth og Niels Sloth.

A-Rækken blev for Borups hold kun ét trin opad, idet klubben allerede året efter i 1942 vakte en vis sensation ved måske som en af de første landsbyklubber at spille sig op i den Jyske Mellemrække. Det skete på Banen i Aars, vhor Borup vandt en kneben sejr over Løgstør på (2-1).

En lille smule landskampstemning var vel til stede og Løgstør var så stor favorit til kampen at nogle som havde vanskeligheder ved at finde Borup på kortet, endelig fandt ud af, at der var kun 6 bøndergårde. Kampen var vel jævnbyrdig og velspillet på begge sider i stærkt tempo fra først til sidst. En tilskuer sagde efter kampen ”Løgstør spillede på tværs og Borup på langs af banen” Derfor vandt Borup (Mon det var ham der brugte tudehornet, for det blev tavst til sidst)

Holdopstilling til kampen i Aars 1942.

A. Mogensen, K Nielsen, K Olesen, K ???????, M Svendsen, K Sloth, V Nielsen, G Nielsen, K Bertelsen, K Sloth og KJ Jørgensen.

Militærtjeneste og andet gjorde derefter indhug i det knappe mandskab og holdet måtte i 1943 igen rykke ned i A-rækken. Det blev dog kun et enkelt år. Holdet beviste atter i 1944 sin higen opad ved i 2 velspillede kampe på Viborg Stadion at slå Hammershøj 2-0 og Kjellerup 3-2. Derefter satte klubben sig så godt fast i Mellemrækken at den begyndte at kæmpe med om de øverste pladser i sin kreds.

I 1950 blev Borup så atter kredsvinder og nåede så langt som til afslutningskampen om det Jyske Mesterskab i Mellemrækken og tabte denne kamp beskedent til Hjørring på Hjørring Stadion (2-3).

Hvad året 1951 vil bringe for klubben er når disse linjer skrives uvist, da holdet igen er kredsvindere og skal spille om oprykning til Mesterrækken. Så vidt vides, har hidtil ikke nogen landsbyklub nået at kæmpe sig derop. Derfor vil de følgende nye dage blive fulgt med spænding i den lille landsby Låstrup, som er klubbens hjemsted.

Følgende hold spillede i Viborg 1944

K Sloth, G Nielsen, K Bertelsen, K Sloth, M Svendsen, V Nielsen, A Mogensen, K Nielsen, K Olesen, H ??????? J Rost.

Klubben begyndte under meget ringe baneforhold. Havde som omtalt lov at spille på et stykke jord midtvejs mellem Borup og Låstrup. Jorden var så dårlig, at flyvesandet undertiden gjorde spillerne ukendelige. Ja det skete på træningsaftener at de på den ene banehalvdel ikke kunne se, hvad der foregik på den anden for støv. Senere fik vi af en anden spiller lov at flytte ned til Låstrup By, hvad der betød noget af en revolution for klubben efter at klubben, hvor de spillede sig op i Mellemrækken tillod Låstrup-Skals Kommune at lave et nyt stadion til os, og de var godt i gang med arbejdet, da dem såkaldte tilskudsordning faldt væk og standsede arbejdet.

Vi gik straks til kommunalbestyrelsen og fik lov at fuldføre det ved frivillig arbejdskraft uden vederlag, og der blev arbejdet med liv og lyst om aftenen ugentlig af både unge og ældre i Låstrup og Borup. Der blev flyttet 2000 læs jord med hestevogn foruden en masse på trillebør.

Resultatet blev at vi i sommeren 1947 kunne indvie et godt stadion, hvor klubhuset manglede. Det der bar dette stykke arbejde frem, var uden tvivl resultat af hvad et meget begrænset antal spillere kan nå ved i et ubrydeligt kammeratskab at stå sammen om en klub. Det fik folk som aldrig var gået efter at se en fodboldkamp til at stille sig til rådighed for arbejdet aften efter aften, og det er dette kammeratskab, som har båret klubben frem indtil i dag. Vi som i dag er ved at gå over som klubbens veteraner håber indvendig at vi har været med til at vise eksempel så godt, at det må blive fulgt i årene som kommer, da tror vi at klubben også har en fremtid for sig og for ungdommen at samles om.

Klubbens nuværende bestyrelse (1951) er:

Formand Karl Sloth, Låstrup

Kasserer Egon Olesen, Låstrup

Øvrige bestyrelse: Knud Jensen, Sigfred Rasmussen og Henning Henriksen.

Klubbens formandsrække ser således ud:

1936-1938:       Kristen Sloth

1938-1941:       Otto Nielsen

1941-1943:       Jens Eskildsen

1943-1945:       Kristian Olesen

1945-1946:       Kristian Koustrup?

1946-1947:       Egon Olesen

1947-1948:       Kristian Olesen

1948-1949:       Sigfred Christensen

1949-1951:       Karl Sloth

 Annoncesponsor for dette opslag er: