Generalforsamling i Borup Idrætsforening

Generalforsamling i Borup IF

Borup Idrætsforening afholdt den 27. februar 2023 ordinær generalforsamling i klubhuset på Låstrupbakken. Næstformand Christopher Justesen bød velkommen, da formand Poul Johannessen var bortrejst på ferie. Derfor var magten i dagens anledning lagt i hænderne på Christopher.

Generalforsamlingen indledtes traditionen tro med fællesspisning. I år var det håndmadder fra Spar i Skals. Efter indtagelse af håndmadderne blev Lars Justesen valgt som dirigent for generalforsamlingen. Han konstaterede, at forsamlingen var beslutningsdygtig. Han gav derefter ordet tilbage til Christopher, der afholdt beretning for det forgangne år.

Christopher bad indledningsvist forsamlingen om i fællesskab at mindes idrætsforeningens mangeårige målmand Jens Christian Hvam, der blev bisat i starten af 2023. Tankerne gik til Hvam, der havde Borup IF med i sit hjerte til det sidste. Som spiller i sine unge år og som sponsor i senioralderen. Æret være Hvams minde.

Efter 2 år med corona-nedlukning var det en fest at holde en normal generalforsamling. Sportsligt har klubbens herrer på førsteholdet klaret sig så godt, at holdet for første gang i 16 år rykkede op i serie 2. Træner Kristian Kjær og assistenttræner Steffen Frederiksen står igen i den kommende sæson i spidsen for holdet.

Klubbens andethold i serie 5 har i det forgangne år haft et trekløver bestående af Jonas Hauris Hansen, Magnus Nielsen og Johan nielsen i spidsen. Der har været god opbakning til holdet, men alligevel har der været mange aflysninger på grund af de små puljer, hvor hold har trukket sig.

Klubben har desuden haft et veteranhold 40+ og et superveteranhold 60+. Førstnævnte har haft træninger vinteren igennem, mens sidstnævnte har spillet 10 turneringer. Begge meget erfarne hold, som har haft sjov og glæde ud af at spille fodbold og håndhæve det sociale i fodboldens Verden.

På damesiden rykkede førsteholdet i SUB09 ned i serie 1, men blev reddet på falderebet af et hold i Jyllandsserien, der trak sig. Derfor blev der igen plads til SUB09 i jyllandsserien. SUB09 har haft så god opbakning til fodbold, at klubbens andethold er ændret fra 7/11 til 11 mands hold i serie 2. Der blev for mange oversiddere til det lille hold.

Årets udnævnelser fra afslutningsfesten i 2022:

Herrer årets udmærkelser:

  • Træningsflid Christian Malik
  • Årets spiller serie 5 Magnus Gandrup Kristensen
  • Årets spiller serie 3 Frederik Hvid
  • Årets holdspiller Jonas Hauris Hansen

SUB 09 Kvinder udmærkelser:

  • Årets træningsflid Isabel Jørgensen
  • Årets spiller 7/11 Janne Kristensen
  • Årets spiller Jyllandsserieholdet Tilde Vadsholt
  • Årets SUB 09'er Line Bach Møller

Årets BIF'er 2022:

Kridterne havde æren af, som sidste års kåret BIF'er, at kåre Årets BIF'er for året 2022. Kridterne kårede enstemmigt Line Bach Møller som årets BIF'er for hendes store engagement og aktivitet i klubben som spiller - i bestyrelsen - en del af fodboldskolen - kantine hjælper julestævnet mv.

 

Klubbens sociale liv:

Christopher takkede alle de frivillige i klubbens mange underafdelinger for stor hjælp i 2022. Rigtig mange mennesker bruger uanede timer på at holde klubben kørende. Det gælder f.eks. det ugentlige bankospil, der startede efter corona i februar måned 2022. Flere nabosteder er lukket, så det går rigtig godt i klubbens bankoafdeling, men samtidig kræver det rigtig mange frivillige hjælpere at holde spillet i Låstrup Forsamlingshus kørende hver uge.

I klubhuset holdes hele vinteren præmiewhist. Det følges af en god fast gruppe kortspillere, som hver onsdag i vinterhalvåret spiller whist uden trumf.

I 2022 valgte bestyrelsen at holde medhjælperfest for klubbens frivillige hjælpere i april måned. Festen holdes normalt i januar måned, men på det tidspunkt var klubhuset lukket af corona. Igen blev det et fantastisk arrangement, og faktisk så godt, at det igen i 2023 er flyttet til april måned, hvor der er bedre vejr til at komme rundt og se på klubbens faciliteter.

Klubbens sociale liv tæller også holdet ”4. halvleg”, der er klubbens ældre erfarne fodboldspillere over 50 år, som mødes 2 gange om året. Holdet har igen holdt 2 arrangementer med over 30 spillere til et socialt arrangement.

2022 var også året, hvor byfesten igen kunne stables på benene. Igen en hel uge med fest og arrangementer i byfestteltet. F.eks. Cykeldrengene, der lærte hele lokalområdet at anerkende sig selv og hinanden ved at råbe ”Hold nu kæft, hvor har vi det godt”, og det har vi jo, når man vælger at fokusere på det.

Ud over festligheder har klubben holdt arbejdsdage med fokus på det sociale liv. Alle klubbens faciliteter blev støvet af og opdateret. Herunder udskiftning af hoppepuden til ægte Borupfarver i blå og gul. Der har også været god opbakning på det område, som ud over ugentlige arbejdsdage med kridtning af baner, indfangning af muldvarpe, drift af kantinen, rengøring af klubhuset og rigtig mange andre opgaver.

Borup IF har valgt at skifte det gamle gasfyr ud med en mere energirigtig varmepumpe. Det har Viborg Kommune valgt at støtte ligesom der er søgt penge hjem fra f.eks. Vestjysk Bank, der overrakte en kæmpecheck på hele 60.000, -  til dette og andre arrangementer.

I 2022 var det Borup Idrætsforenings tur til at holde DBU Fodboldskole for SUB88 klubbernes børn. Over 90 børn deltog i fodboldskolen, som også gav gode oplevelser til vores ungdomstrænere og frivillige hjælpere.

Ud over disse aktiviteter kan nævnes, at alle læhegn er blevet topkappet af Nyvang Anlæg, klubbens familiejulestævne i Skals Idrætscenter anden juledag og LAN party for alle klubbens ungdomsspillere.

Karin Elkjær fortalte som ungdomsforman om SUB88’s bedrifter i 2022, og om de yngste, der hver uge træner på stadion i Låstrup. De yngste fra 2 år til 7 år træner nu hver torsdag kl. 17, og der er god opbakning til træningerne. Blandt de ældre spillere i SUB88 har det i nogle år været svært at stille hold i alle rækker. Derfor er holdene blevet slået med 2 år i hver årgang, og så kan det godt hænge sammen, men optimalt er det ikke.

Efter beretning fra næstformand og ungdomsformand fremlagde Majbritt Skovgaard Møller revideret regnskab. Det gav trods corona-problematikken overskud, hvilket skyldes en rigtig god sommerfest. Stort overskud i kantinen og et fantastisk år i lotterispilafdelingen. Ingen af klubbens aktiviteter er faldet igennem, men det er klubbens energiforbrug. Her er priserne eksploderet efter energikrisen efter krigen i Ukraine.

5 medlemmer af bestyrelsen var på valg i 2022. Dels formand Poul Johannessen, Søren Christian Mikkelsen, Christopher Justesen, Line Bach Møller og Morten Nielsen. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg, så han blev erstattet af Jonas Hauris Hansen, der nu tiltræder bestyrelsen.

Ud over de genvalgte og nyvalgte medlemmer, består bestyrelsen af Karin Elkjær Jensen, Majbritt Skovgaard Møller, Thomas Ambrosius og Kirsten Rømer, så bestyrelsen er fuldtallig med 9 medlemmer. Som suppleanter blev valgt Michelle Drejdal Mogensen, Morten Nielsen og Peter Lyngsø Lund.

Som revisorer blev valgt Niels Peter Bak og Kim Skovgaard Jensen.

Efter valget takkede dirigent Lars Justesen for god ro og orden til årets generalforsamling.

Annoncesponsor for dette opslag er: