Generalforsamling og Borgermøde i Låstrup 2024

Indkaldelse til generalforsamling mandag 29. januar 2024 kl. 18:00

Aftenen starter med fællesspisning.

Menu: Lasagne med salat og efterfølgende kaffe.

Dagsorden:

 Formandens beretning

  1. Regnskab
  2. Valg til bestyrelsen
  3. Følgende er på valg:                     Inger Nielsen – modtager genvalg

                                                             Anna Grethe Frederiksen – modtager genvalg

                                                             Jeannette Kuhr Larsen – modtager genvalg

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen Kaspar Vad

                                                             Allan Urban

  1. Valg af revisor:                             Morten Nielsen
                                                       Jan Rigtrup
  2. Fastsættelse af kontingent
  3. Eventuelt
  4. Borgermøde

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest r generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen bliver der afholdt borgermøde hvor lokalrådet og Låstrups forskellige foreninger vil komme med indlæg og informationer om hvad der sker i Låstrup

Pris for hele arrangementet er kr. 100,- - drikkevarer kan købes

Af hensyn til fællesspisning skal tilmelding ske senest onsdag d. 24. januar 2024

Tilmelding til mobil 22101677 eller lfhus@hotmail.com

Alle borgere i Låstrup og omegn er meget velkomne, også de der ikke er medlem af forsamlingshuset.

 

                                           Bestyrelsen for forsamlingshuset.

 

DER ER BRUNCH I FORSAMLINGSHUSET D. 10. MARTS 2024 KL. 10.00

I

Annoncesponsor er: