Sognepræst Ulrik Pilemand flytter til Sjælland

Foto fra høstgudstjeneste i Enghaven i Låstrup september 2010

Sognepræst Ulrik Pilemand forlader sognet.

”Lokalsamfundet mister ikke bare sin præst, det mister også en af sine ildsjæle”, sådan lød overskriften i Viborg Folkeblad onsdag den 12. oktober. Sognepræst Ulrik Pilemand har fået nyt embede på Sjælland og forlader derfor sit nuværende i Låstrup, Lynderup og Ulbjerg Sogne.

Ulrik Pilemand flyttede sammen med sin familie til området for 13 år siden, hvor han overtog det nyligt sammenlagte embede bestående af de 3 sogne. Ulrik har siden da boet i præstegården i Ulbjerg, men har på forbilledlig vis forstået at fordele sin opmærksomhed i alle de 3 sogne. Det kommer vi til at savne, når han med udgangen af november måned forlader området for at flytte til Sjælland.

I årenes løb har Ulrik været primus motor i mange lokale tiltag. Han har taget initiativ til folkelige succeser som Vejgudstjeneste i Låstrup, friluftsgudstjeneste i Simested Ådal, Borup Hede, Enghaven og flere andre steder, naturvandringer eller svanpeture kombineret med kirkelige handlinger, spaghettigudstjeneste for sognets børn, konfirmandekskursioner til større byer, kirkekoncerter, foredrag, og så var han manden bag den store engel, der i en årrække hilste på trafikanter på Løgstørvej ved Låstrup. Ulrik har desuden haft en stor passion for film. Dels i filmklubben ”Nord for Paradis”, i ”Doxbio” og i selvstændige forevisninger som f.eks. her i forsommeren, hvor han var i Borup Idrætsforening for at vise filmen ”Den Unge Zlatan” om Zlatan Ibrahimovic.

Vi har de seneste 13 år haft en særdeles folkelig præst, der har været nem at komme til, og som har vist interesse for vores lokale samfund. Han har i disse år været en god repræsentant for, hvordan Folkekirken kan tilpasse sig de eksisterende forhold. Ulrik vil blive savnet, når han drager videre. Vi ønsker ham alle det bedste i det sjællandske, hvor et tættere forhold til familien i form af forældre og søskende venter.

Der afholdes efter det oplyste afskedsgudstjeneste i Ulbjerg Kirke den 6. november med efterfølgende reception.

De nyligt valgte fællesmenighedsråd, som for Låstrup Sogns vedkommende består af Annette Norup, Mette Svendsen, Jeanette Kvist Jensen og Kirsten Trier Pedersen, skal nu i gang med arbejdet med at finde en ny præst til sognet. Det bliver en stor opgave at starte på, men vi håber, at de kommer godt fra land.

Se udklip af artiklen i Viborg Folkeblad herunder:

Foto af sognepræst Ulrik Pilemand fra Viborg Folkeblad

Udklip fra Viborg Folkeblad onsdag den 12. oktober 2016.