Indvielse af 2 krolfbaner i Låstrup

Lørdag den 29. april 2023 mødte 25 forventningsfulde borgere op på Låstrupbakken i Låstrup, da ikke bare én men 2 nye krolfbaner blev indviet på Borup Stadion i Låstrup. De 2 baner var anlagt samme dag af frivillige borgere, der har set frem til yderligere en aktivitet på stadionområdet i Låstrup.

Til dagens event var der hentet erfarne instruktører og en konsulent fra DGI. Det var Grethe Bjerre og Jette Hoffmeyer fra den landsdækkende DGI Krolf afdeling, og det var Maria Glusted fra DGI Midtjylland, som er vores lokale DGI afdeling.

DGI personalet har været uundværlige sparringspartnere i køb af udstyr og i etablering af banen. Desuden medbragte de låneudstyr, så alle deltagere i dagens indvielse kunne få deres første oplevelser på krolfbanen uden ventetid.

Lars Justesen bød på vegne af krolfudvalget i Borup IF velkommen til ressourcepersonerne fra DGI og takkede for deres velvillige hjælp til vores nye krolfbane.

Lars Justesen bød desuden velkommen til Helle Thorgaard fra Vestjysk Bank. Hun var med som repræsentant for banken, der har givet et klækkeligt tilskud til vores nye aktivitet.

Endelig bød han velkommen til dagens gæster, som var troppet op for at prøve deres evner med køller og kugler.

DGI instruktør Grethe Bjerre takkede for god opbakning til dagens event. Hun var tydeligt imponeret over den entusiasme, som hun havde mødt i krolfudvalget og den velvillige hjælp, der var mødt op for at etablere de 2 baner. Hun oplyste, at krolf minder lidt om kroket og så alligevel ikke. Der skydes til krolfkugler med en kølle som i kroket, og så er den sammenligning nok også slut. Reglerne for krolf ligner mere golf.

I Krolf dyster man om med færrest slag at skyde sin krolfkugle ned i et hul, og en krolfbane består af 12 huller, som tages i nummereret rækkefølge. Man følges ad op til 5 spillere ad gangen. Efter de 12 huller vinder den spiller, der har brugt færrest slag.

Grethe fortalte også, at Krolf er en gentlemansport for her, prøver man ikke at genere hinanden, som det ofte opleves i kroket. Det betyder også, at sporten har langt større tiltrækning for kvinder, end mange andre sportsgrene.

Maria Glusted fra DGI Midtjylland takkede for samarbejdet om etablering af banen og ønskede deltagerne en rigtig god dag med den nye udfordring.

Christopher Justesen fra bestyrelsen i Borup IF og Helle Thorgaard fra Vestjysk Bank var derefter fælles om at klippe snoren til den første af de 2 nye baner. Derefter viste Grethe, Jette og Maria vejen og styrede slagets gang for de hold, der prøvede evnerne af.

Det blev en god dag, og ingen var i tvivl om, at deltageren hyggede sig og havde det sjovt. Det tog ca. 1 time at spille de 12 huller med 5 deltagere på hvert hold. Derefter stod Karin klar med fadøl og pølser i klubhuset.

Dagens gæster aftalte, at der foreløbig spiles krolf tirsdag kl. 1000, fredag kl. 1530 og søndag kl. 1000. Første gang tirsdag den 2. maj 2023, kl. 1000.

Bestyrelsen har besluttet, at det her i foråret er gratis at spille krolf for alle, der gerne vil prøve det. Derefter meldes ud, under hvilke betingelser, der derefter spilles. Foreløbig er der rig mulighed for at prøve kræfter med krolfsporten. Køller og kugler er uden for de opgivne tidspunkter låst inde, men man kan aftale med bestyrelsen, hvis man har arrangementer, hvor man vil prøve at spille krolf.

 

På billedet ses de 3 ressourcepersoner fra DGI. Stor tak til dem for hjælpen med vores nye baner. 

Se flere af Kurt Elkjærs billedserie via dette link. 

Annoncesponsor for dette opslag er: