Forslag om vindmøller ved Sundstrup

Illustration af de 7 stk. 150 meter høje vindmøller set fra luften. 

Viborg Kommunes Klima og Miljøudvalg har tirsdag den 21. februar en ansøgning om 7 vindmøller på dagsordenen. Naboer inden for 1.000 meter fra møllerne har været inviteret til informationsmøde med firmaet, der står for projektet. Her er de blevet orienteret om muligheder for erstatning for værditab, støjgener og skyggekast, samt om nedlæggelse af beboelsen på 4 ejendomme i området. 

De 7 planlagte møller forventes at kunne producere grøn strøm til 22.500 husstande, hvis Viborg Kommune giver grønt lys for projektet. 

Når der opstilles nye vindmøller er det et lovkrav, at producenten indbetaler 125.000 kroner pr. MW vindmølle til en fond, som administreres af den kommune, hvor vindmøllerne er opstillet. I den konkrete sag er det 3.675.000 kroner over de 30 år, som projektet kører. Pengene forventes at skulle tilfalde grønne projekter i Viborg Kommune. I oplægget nævnes, at Viborg Kommune har intention om at bruge en del af pengene lokalt i området, hvor vindmøllerne er opstillet. 

Naboer inden for 4,5 km fra vindmøllerne vil blive tilbudt at blive medejere af den procentdel af møllerne, hvis der er interesse for det. Hvis ikke de lokale borgere ønsker at købe vindmølleranparterne vil de blive tilbudt til andre uden for denne zóne. 

Se oplæg til lokal forankring af projektet via dette link. 

Se ansøgningen til Viborg Kommune om opstilling af vindmøllerne inkl. kortmateriale og information. 

Se også dagsorden for Viborg Kommunes behandling af projektansøgningen via dette link.