Sankthansaften i Låstrup

Byfestteltet i Låstrup blev søndag aften indviet med et helt traditionelt sankthansaften arrangement med snobrød, grillaften, sankthansbål, midsommersang og selvfølgelig båltale. 90 af byens borgere mødte frem og støttede Låstrup Lokalråds arrangement.

Lokalrådet sørgede for snobrødsbål og snobrødsdej. Bagning skulle gæsterne selv klare. Det samme gjaldt de tændte grills til medbragt mad, mens der blev solgt drikkevarer, kaffe og kage i byfestteltet. Sankthansbål og heks var gensyn med sidste års arrangement, for sidste års tørke gjorde, at bål og heks måtte overvintre på grund af afbrændingsforbud. Det var der heldigvis ikke i 2024, hvor en brise luftede stadion, men det var tørt og godt. Rigtig godt sankthans-vejr.

 

 

Båltalen blev for første gang holdt af ikke bare én, men to talere. Det var Hannah Remme og Arne Jensen fra Løgstrup, der havde lovet at tale til byens borgere, inden man skulle samles om bålet. Tradition og sammenhold var også et tema i talen, for som talerne sagde, så lever vi i en tid med udfordringer fra teknologi og sociale medier. Ja Facebook-hekse har gjort deres indtog, så talerne plæderede for, at vi symbolsk skulle tænke bålet som et værn mod de onde kræfter, som igen og igen forsøger at skabe splid og misforståelser og dermed nedbryder de bånd som fællesskabet bygger på.

Hannah og Arne er initiativtagere og tovholdere på et kommende projekt med kunstudstillinger i Fjordklyngen. En årligt tilbagevendende begivenhed, som starter i Låstrup i perioden fra den 26. juli til den 10. august 2025 og derefter skifter mellem Fjordklyngens 6 lokalområder. Derfor fik kunstprojektet og talernes syn på Fjordklyngen set udefra også et ord med på vejen. 25 frivillige fra hele Fjordklyngen arbejdere allerede nu på at skabe tid, rum og mulighed for at vise kunst i vores lokalområde. Ikke bare for kunstens skyld, men lige så vigtigt for at underbygge det sammenhold, som fælles projekter gerne skulle give.

 

Læs hele talen via dette link. 

René Storgaard Madsen fra Låstrup Lokalråd takkede båltalerne og overbragte dem en kurv som tak for en flot tale med fokus på aktuelle emner og kik på vores lokalområde udefra.

Anne Marie Dalgaard sang for på midsommersangen, mens flammerne sendte heksen og forhåbentlig også Facebook-heksene til Bloksbjerg.

Tak for opbakningen til byens borgere, tak til frivillige for hjælp i teltet og tak til kagebagerne, der gjorde det muligt at nyde kaffe og kage i teltet, mens bålet brændte ud.

Se flere billeder fra arrangementet via dette link.