Frivillige til hjælp med MTB teknikspor søges

Fjordklyngens MTB arbejdsgruppe har nu haft et teknikspor på tegnebrættet i lidt tid. Forskellige fagpersoner har givet deres besyv med, og der er tegnet en grov skitse over, hvordan skoven kan passeres på en måde, der kan give nogle udfordringer for MTB-cyklister. 

Nu er tiden så kommet, hvor selve sporet skal etableres gennem skovbunden. Tekniksporet følger de naturlige udfordringer i skoven i form af skrænter, væltede træer, sten i skovbunden og andre elementer. Alligevel er det nødvendigt at rette lidt på vegetation, så det bliver muligt at passere gennem skovbunden. Derfor arrangeres der lørdag den 10. og lørdag den 17. december kl 0830-1200 arbejdsdag i skoven. 

Arbejdsdagen starter med fælles stående rundstykke og en kop kaffe. Mødested er terrassen bag Låstrup Forsamlingshus kl. 0830. Arbejdsopgaver fordeles, mens kaffen indtages stående. Giv gerne besked til Hans Kurt Tougaard på tlf. 2016 6079, eller Line Bach Møller på 28904804, så arbejdsgruppen kan danne sig et overblik over, hvor meget kaffe, der skal brygges, og medtag evt. egne arbejdsredskaber - F.eks. sav, skovl, økse mv. 

Line Bach Møller og Hans Kurt Tougaard har taget hul på arbejdet med at tilrette de naturlige forhindringer, som her et væltet træ. 

Foreløbig er denne grovskitse over tekniksporet på tegnebrættet. Sporet kan dog rettes til hen ad vejen, og ruten vil blive afmærket i skoven.