Borgermøde i Låstrup 2016

Borgermødet og generalforsamling i Låstrup forsamlingshus

mandag den 25. januar 2016

Arrangementet trak omkring 50 personer af huse Aftenen startede med fællesspisning, som var karbonader med grønærter og kartofler tilberedt af bestyrelsen. Middagen var særdeles godt tillavet, og kaffen med Annas lagkage satte prik over hele aftenens menu.

Forsamlingshusets generalforsamling: Næstformand Ole Pedersen aflagde beretningen, som viste en positiv udvikling. Ordinær udlejning af huset var stigende, udlejning til Borup IF uændret og derudover havde egne arrangementer bl.a. dilettant givet et godt overskud. I årets løb er den løbende renovering og opdatering af huset fortsat. Bl.a. er der åbnet ud til terrasse med grill og bord og bænke sæt m.m. Dette anlæg havde allerede vist større interesse for at leje huset. Indvielse af terrasse og forsinket 100 års jubilæum blev arrangeret den .. hvor der samtidig var udstilling fra husets historie. Forbedringer fortsættes som planlagt med anskaffelse af bl.a. nye frysere og køl. Nyt varmeanlæg til huset er i undersøgelses stadiet, men forventes installeret indenfor de næste par år. Årets resultat viste et mindre underskud som fremkommer ved de store investeringer i 2015. Huset har dog stadig en kontant egenkapital på 40.271 kr. Ved valg ønskede Karina Lyngsøe Lund at udtræde af bestyrelsen. I stedet blev Jonna Jensen enstemmigt valgt. Alle øvrige valg var genvalg. Aftenen sluttede med borgermøde.

Borgermøde: Efter generalforsamlingen havde lokalrådet inviteret til borgermøde, hvor Låstrup`s forskellige foreninger kom med indlæg og information om hvad der sker i Låstrup.

Fjordklynge rådet ved Inge Carlskov, Skringstrup Inge Carlskov, der er formand for Fjordklyngerådet, fortalte i store træk om rådets arbejde og resultater. Det store arbejde medlemmer af rådet ligger for dagen er lige nu mest visioner, men rådet har stor opbakning fra både forvaltning og byrådet i Viborg Kommune, som påskønner, at ønsker og visioner i de 6 byer, som er med i samarbejdet, opnås ved samarbejde byerne imellem. Af visioner for Låstrup er især en opgradering af Kulturcenter Værestedet noget vi vil høre mere om i løbet af året. Valg: På aftenen møde blev hans Kurt Tougaard og Eva Nielsen valgt til Klyngerådets bestyrelse for det næste år. Du kan på dette link: http://fjordklyngen.dk/om-fjordklyngen/fjordklyngen/organisation/fjordklyngeraadet-2- 2/organisering-i-fjordklyngeraadet/

Menighedsrådet ved Kirsten Trier Pedersen Kirsten Trier Pedersen, der er kirkeværge for Låstrup sogn, fortalte kort om et år for Låstrup kirke hvor der er mange aktiviteter udover den almindelige gudstjeneste. Kan nævnes Vejgudstjeneste, Koncerter, Syng Julen Ind, Stille Gudstjenester m.m. Generelt er der god tilslutning til disse tiltag. Sluttelig gjorde Kirsten opmærksom på, at der er valg til menighedsrådet til efteråret.

Kulturcenter Værestedet ved Ole Kruse Ole Kruse, der er formand for Kulturcenter Værestedet, fortalte om et år med stor aktivitet på Kulturcenter Værestedet. Lige nu er det især renovering af køkkenet der optager bestyrelsen. Viborg Kommune er inde omkring med rådgivning og det forventes da også gennemført i 2016. Som det fremgik af Inge Carlskovs indlæg er Kulturcenter Værestedet udset som omdrejningspunktet for mange af de tiltag som der arbejdes med. Årets økonomiske resultat er endnu ikke officiel, men vi ved allerede nu at alle budgetter er overholdt.

Borup Idrætsforening ved Morten Nielsen Morten Nielsen, der blandt meget andet er PR mand i Borup IF, kunne berette om et år, som på alle måder levede op til forventningerne – dog var en nedrykning for serie 3 ikke indregnet – men det er nu genoprettet med oprykning tilbage i serie 3. At vore kvinder (SUB09) rykker opad i rækkerne gang på gang er heller ikke noget vi havde set komme. Men tillykke til de dygtige piger, som fra foråret 2016 spiller i Kvindeserie Vest, Danmarks 3.die højeste række. Udover turneringsfodbold er der mange andre tiltag. De seneste år har vi arrangeret DGI stævne på oppustelige baner, hvor vi har besøg af mere end 500 mennesker. Det er også et stævne vi laver i 2016. Som noget nyt vil vi i uge 27 i 2016 få besøg af den store DBU fodboldskole. Et arrangement der er blevet muligt efter vi har taget den nye bane i brug. Udover aktiv fodbold, er Borup IF også en forening med mange sociale tiltag for de aktive, men vi er også lokalområdets arrangør af byfest. Byfesten i 2015 havde rigtig fin tilslutning og kan nævnes at lørdag aftens fest havde 147 tilmeldte til spisning – det højeste antal deltagere nogensinde. Lan Party for børn/unge – se www.borupif.dk- lige nu tilmelding til Lan Party m.m. i klubhuset i uge 7 og meget andet. følg med på www.borupif.dk , hjemmesiden var været ude af drift på grund af nedbrud, hvor alt materiale for flere år er tabt. Den vil som tidligere blive opdateret med alt vi har kendskab til i vort lokalområde.

Lokalrådet ved Rene Madsen Rene Madsen er formand for lokalrådet i Låstrup sagde tak for de gode indlæg og tak til de fremmødte. Sluttelig gjorde Rene opmærksom på, at vi stadig har 50.000 kr. i behold fra 2014, året hvor vi blev kåret til Årets Landsby. Lokalrådet vil i 2016 tage tiltag for hvad pengene skal bruges til.

Se de fulde referat fra mødet på dette link.