Referat generalforsamling Kulturcenter Værestedet

Der var mødt 36 medlemmer og gæster frem til generalforsamlingen. Formand Ole Kruse bød velkommen og tog hul på aftenens dagsorden:

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. På valg er: Verner Christiansen, Jane Kjærsgaard, Elsebeth Jørgensen og Peter Lund. Suppleanter er Gertrud Nielsen og Salah El Jamal.
 7. Valg af revisionsfirma.
 8. Arbejdsdrøftelse v/Ole Kruse.
  1. Ros og Ris fra brugerne – brugergrupper (nu kan I komme med det I tænker)
  2. Orientering om Fjordklyngen v/ Inge Carlskov.

 *********************************************************************

Referat:

Punkt 1.

Hans Kurt Tougaard blev valgt som ordstyrer, Peter Lund blev valgt som referent. Jørgen Jørgensen og Gitte Øster blev valgt som stemmetællere.

 

Punkt 2.

Ole Kruse aflagde Bestyrelsens beretning: Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder – der er holdt et nytårstaffel for bestyrelsen og hjælpere – ved sidste generalforsamling var fhv. borgmester Gunner Korsbæk for at fortælle om sit liv som borgmester i den gamle Møldrup Kommune – der har været sikkerhedstjek på redskaber i gymnastiksalen. basketnettet blev kasseret. Der er indkøbt nyt basketnet og andre redskaber til gymnastiksalen for de 10.000, kr. som kommunen har bevilget til formålet. – der er indkøbt ny bærbar computer, router og kontormøbler. Der har været udflugt til Hedeselskabet i Viborg. – Der har været forårsrengøring på Værestedet. – Husflidsskolen har holdt forårsudstilling sammen med Værestedet. – Sommerudflugten til Mariager blev aflyst på grund af manglende tilslutning. – Daglig leder Ingrid Bøgevig valgte at gå på pension. I den anledning blev der holdt en reception. Samtidig blev den nye Daglig leder Line Mogensen og Thilde Munkholm budt velkommen. Der var mødt 75 personer til receptionen. Desværre holdt Line efter 3 måneder. Hun fik sat nogle nye ting i gang, inden hun holdt, ville tilbage til sin gamle arbejdsplads. Heldigvis har vi Thilde, som overtager pladsen som daglig leder og Kirsten Thomsen, som ordner regnskabet. – Vi har holdt fællesspisning, hvor Gunner Korsbæk og fortalte om mordet i Naundrup, Der var mødt 50 personer op. – Der har været fællesspisning med Luciaoptog, Thilde har forslag om det skal være på en anden måde næste gang, det bliver spændende. – Vi har lånt en del motionsredskaber fra Møldrup Motionsklub, men da der ikke kunne skaffes penge til køb, skal de ud af huset igen. – Billard er blevet flyttet op i det gamle motionsrum, som er blevet malet. – Af aktiviteter der har været udlejet til 3 fester, men desværre har der ingen Lejerskoler været i år, det må der gøres noget ved. Viborg Svømmeklub har været her. – Husflidskolen skaber også mange aktiviteter. – Der er Yoga undervisning i gymnastiksalen. – Af nye planer/aktiviteter er cykelklubben, naturskole og ombygning af Værestedet. – Til sidst takkede formanden for godt samarbejde med bestyrelsen.

Beretningen blev godkendt.

 

Punkt 3. 

Kasserer Kirsten Thomsen gennemgik regnskabet, som viste et underskud på 44.050, - kr. og egenkapital er på 12.094,-kr.

Regnskabet blev godkendt.       

 

Punkt 4. 

Kirsten gennemgik budget 2017 med et overskud på 22.100,- kr.

Budget 2017 blev godkendt.

 

Punkt 5.   

Der var ingen forslag.

 

Punkt 6.   

Jane Kjærsgaard, Verner Kristiansen og Peter Lund ønskede ikke genvalg. I stedet blev Elsebeth Jørgensen, Jakob Kjærsgaard, Trine Sumbak og Eva Nielsen valgt.

Den øvrige bestyrelse er Ole Kruse, Kirsten Thomsen og Hanne Vinter.

Som suppleanter blev Henrik Ernst og Lejf Nielsen valgt

 

Punkt 7.   

Skals Regnskabsservice v/Inge Nielsen blev valgt som regnskabsfører.

 

Punkt 8.    

Forslag og ideer fra forsamlingen.

 • Bestyrelsen skal dele sig op i brugergrupper?
 • Kaffe/the automat i aulaen.
 • Folkeuniversitet kontaktes med foredrag.
 • Gøre noget for at få flere Lejrskoler.
 • Arrangere ”ryste sammen ture”
 • Arrangere noget/om fra vikingeområdet.
 • Lys i køkkenet er defekt.
 • Reklamere noget for at få flere til at spille billard.
 • Lave en ordning så det er nemmere at betale til støttemedlemsskab, sponsorat, kaffe, øl/sodavand. Mobilepay.
 • Der har været problemer med mailadressen.
 • Der var ros til forholdene i IT lokalet.
 • Forslag om at arrangere en sangaften.

 

Orientering af Inge Carlskov om Fjordklyngen: Havde lige været på Ørslev Kloster, der var én som fortalte om Klosteret om udviklingen og om at nedbryde ringmure, Sammenligner Kulturcenter Værestedet som måske også havde en ringmur som skulle nedbrydes. Fjordklyngen er kommet så langt at de nu skulle stå på egne ben. Hun fortalte om de projekter de havde gang i. det var både kultur og natur, der arbejdes med stisystemer, - mountainbikeruter – vandreture – primitiv overnatning ved Kærbyvej – i Sundstrup adgang til Marens Patter – muldtoilet ved Tanghuset – Gl. Kirkesti mellem Skringstrup og Låstrup – vandresti til Kildedalen – Kano plads/hus på Neder Hede – turisme med primitiv overnatning – Musling festival i Sundstrup, - Fjordklyngen har fået kontor på Kulturcenter Værestedet for at få egen adresse – vil gerne bruge Værestedet bl.a. til mødested for mountainbike kørerne og til teknikkurser for de samme, - Inge har også været i kontakt med kommunen om oprettelse af en naturskole, - er blevet medlem af Visit Viborg – Fjordklyngen var med i opløbet om at blive årets landsby.

Orientering om traileren også kaldet ”kassen” og om mountainbike banen ved Hans Kurt og Tine. Det er meningen den skal bruges til mountainbikerytterne, når de mødes til kaffe elle øl/sodavand, som købes på Værestedet, der skal nyt tag på og den skal males og isoleres. Der var lidt debat om hvor den skulle placeres. - Lone og Svend Mogensen har stillet deres skov/bakke lige bag forsamlingshuset til rådighed for mountainbikerytternene. Der kommer også nogen lang vejs, for at prøve den, det er de meget tilfreds med. Svend fik overrakt en erkendelighed i den anledning.

 

Punkt 9.     

Eventuelt. Der var ikke noget under det punkt, det var nok uddebatteret.

Dirigenten og formanden takkede de fremmødte for god ro og orden.

 

Der blev serveret kaffe med hjemmebagte pålægsboller, som de dygtige piger i bestyrelsen havde sørget for.

 

Peter Lund

Dirigent

 

Se udskriv og del det fulde referat på dette link.