Affaldsindsamling/mini arbejdsdag Borup IF

Sidste års affaldsindsamling fyldte traileren her med affald fra vores natur. 

Landsbydag/Affaldsindsamling

Søndag den 22. april holdes der i Låstrup en fælles arbejdsdag og affaldsindsamling med start fra Kulturcenter Værestedet kl. 1000. Arbejdsdagen starter med fælles rundstykker sponseret af Låstrup Lokalråd.

Affaldsindsamlingen sker som i de foregående år ved, at de fremmødte deler vores lokalområdes veje mellem sig, hvorefter de går eller køre ud til deres strækning og samler affald i poser fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi plejer at samle en trailerfuld affald, så der sker virkelig noget med vores vejgrøfter på denne dag. Indsamlingen varer 2 timer, hvorefter alle mødes til en øl ved Værestedet.

På Borup Stadion skal der samme dag gøres en ekstra indsats, da bestyrelsen for idrætsforeningen har besluttet at renovere vores multibane, der blev indviet i 2004. Planker og udstyr er nu så slidt, at det træner til en kærlig hånd. Første skridt er nedtagning af de gamle bander og afmontering af overlæggere ved målene. Desuden skal der ryddes op i legesagerne ved sandkassen.

Vi håber at rigtig mange vil give en hånd med på denne fælles arbejdsdag, hvor der er arbejdsopgaver til alle. De store og stærke til at håndtere bander, og indsamling af affald for børn og andre frivillige kræfter. Medtag gerne skruemaskiner og fastnøgler til afmontering af banderne. 

Borup Idrætsforenings årlige forårsarbejdsdag afholdes i år lørdag den 9. juni kl. 0800. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til denne dag, da vi håber at kunne begynde opbygning af en ny multibane denne dag. 

Vel mødt til hyggelige frivillige timer i Låstrup. Vi ses på Værestedet kl. 1000.

Multibanen på Borup Stadion er løbende blevet renoveret siden opførelsen i 2004. Denne gang kræver det dog en ekstra hånd, så alle palder skal afmonteres. Det sker på søndag den 22. april. 

Annoncesponsor for dette opslag er: