Generalforsamling Kulturcenter Værestedet den 21. marts

Kulturcenter Værestedet indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Værestedet i Låstrup. Fjordklyngen har netop vedtaget, at indstille Kulturcenter Værestedet til et projekt omkring områdefornyelse i Fjordklyngen. I den forbindelse blev opgradering af Kulturcenter Værestedet valgt som et tværgående projekt, idet Kulturcenter Værestedet forventes at kunne anvendes til formidlingscenter for aktiviteter i hele Fjordklyngens område. 

I første omgang blev givet 200.000 kroner til en helhedsplan for Kulturcenter Værestedet, og dertil er stedet indstillet til et beløb på 300.000 kroner til at kickstarte en renovering af bygningen i 2021. Alt sammen spændende projekter, som giver mulighed for indflydelse for dem, som vælger at møde op på generalforesamlingen. 

Arrangementet afholdes:

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere
  1. Bestyrelsens beretning.
  1. Aflæggelse af regnskab.
  1. Fremlæggelse af budget
  1. Indkomne forslag. (Sendes på mail: kruse.lykkebo@gmail.com senest den13. marts)
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. På valg er: Kirsten Thomsen, Hanne Vinther, Elisabeth Jørgensen, som ikke ønsker genvalg.
  1. Valg af suppleanter.
  1. Valg af revisionsfirma.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

V/formand Ole Kruse