Vådområde i engen mellem Låstrup og Lynderup

Vådområdeprojekt i engen mellem Låstrup og Lynderup

Viborg Kommune arbejder på at få etableret et vådområde i engene langs med Rind Bæk. Projektområdet er på 37 hektar, der ligger i engene ud mod Hjarbæk Fjord uden for Kærby. Når projektet er udført blive vandet i Rind Bæk ledt gennem en knap 1500 meter lang slynget bæk i stedet for den 800 meter gravede kanal, som vandet nu passerer. Samtidig overrisles dele af engarealet, så vandets vandring forlænges. 

Formålet med projektet er at reducere udledning af næringsstoffer til Hjarbæk Fjord. Det forventes, at projektet kan medvirke til, at udledningen af kvælstof reduceres med 1594 kg kvælstof, mens udledningen af fosfor forventes at blive reduceret med 77 kg fosfor. Alt til gavn for miljøet i Hjarbæk Fjord og Limfjorden. 

Projektet er nu kommet til det punkt, hvor der skal informeres om jordfordeling, og derfor inviteres rettighedshavere og andre interesserede til møde på Hjarbæk Fjord Golfklub, onsdag den 23. november kl. 1430. Se annonce i Ugeavisen.

Læs meget mere om projektet på dette link. 

Her ses projektområdet og planen for slyngning af Rind Bæk, når projektet er færdig. 

Herover ses samme område med indtegning af de områder, der forventes at kunne blive oversvømmet.