Delebiler introduceres i Fjordklyngens område fra maj måned

Delebil ordning i Fjordklyngen

Sådan kommer den nye minibus til at se ud og tilsvarende udseende får de nye delebiler.

Fra starten af maj måned starter der en ny delebilordning op i Fjordklyngens område. Det blev afsløret i forbindelse med Fjordklyngens generalforsamling på Kulturcenter Værestedet i Låstrup tirsdag aften. Thorkild Vestergaard fra Viborg Kommune havde sammen med Jette Meyer fra Byensbil.dk et indlæg, hvor projektet blev præsenteret.

Thorkild Vestergaard oplyste, at Viborg Kommune længe har villet forbedre infrastrukturen uden for Viborg By, hvor der i dag er begrænset dækning med offentlige transportmidler. Transportministeriet har lavet en pulje til sådanne projekter, så Viborg Kommune har søgt 500-000 kroner hjem og har selv lagt et tilsvarende beløb i puljen, så projektet kan komme godt fra start.

Lokale græsrødder har meldt sig fra bl.a. Fjordklyngens område, ligesom græsrødder fra Hvam, Vammen, Vridsted og Kjeldbjerg. Første projekt er altså projektet i Fjordklyngen, der starter i maj måned.

Thorkild Vestergaard pointerede, at delebilerne ikke skal erstatte den nuværende kollektive trafik. De nuværende tilbud i form af regionalrute 67, lokalrute 66 og de nuværende skolebusser fortsætter dermed uændret efter projektstart. Intentionen er forbedret service i den kollektive trafik og ikke en besparelse.

Viborg Kommune har indgået en aftale med Byensbil.dk om levering af 4 personbiler til at dække de busfattige egne af Fjordklyngen. De 4 biler stilles op i henholdsvis Sundstrup, Nr.Rind, Låstrup og Skringstrup. Prisen for brug af bilerne er 10 kroner pr. time eller 80 kroner for en hel dag. Dertil kommer 2,60 pr. kilometer inklusive brændstof. Bilerne kan bookes på byensbil.dk hjemmesiden fra time til time, hvis den lokale bil er ledig og afregning sker månedsvis bagud. Det er kun medlemmer af delebilordningen, der kan leje bilerne. Jette Meyer fra Byensbil.dk oplyste, at det er muligt at melde sig ind i ordningen fra på lørdag den 28. april, hvorefter projektet starter.

Jette oplyste endvidere, at der selvfølgelig kræves kørekort for at køre i bilen. Det er kun den person, der har lejet delebilen, der må køre den og Byensbil.dk skal have et foto af kørekortet, inden lejemålet begynder. Normalprisen for at være medlem af ordningen er 300 kroner om året. Denne udgift betales af Viborg Kommune i forsøgsperioden. Desuden er der en selvrisikoforsikring på 50 kroner pr. dag, der sænker en eventuel skadeudgift fra 5.000 kroner til 1.000 kroner pr. skade. Denne forsikring betales også af Viborg Kommune i forsøgsperioden.

Thorkild Vestergaard oplyste, at der ud over de 4 personbiler i Fjordklyngen stilles en 9 personers bus til rådighed for borgerne i Fjordklyngen. Bussen placeres ved Kulturcenter Værestedet i Låstrup, og det er aftalt med den daglige leder af Kulturcenteret, at hun tager imod bestilling af billetter til 2 ugentlige planlagte ture til lokale butikker. Der søges så frivillige til at køre bussen på de 2 ugentlige indkøbsture. Der f.eks. kunne gå til Skals, hvor der er mulighed for at komme til læge, tandlæge, biblioteket, frisøren, i pengeinstitut, til købmand eller andre gøremål i byen. Det er selvfølgelig muligt at aftale andre destinationer for en eventuel fælles indkøbstur, men prisen for en billet til en sådan tur vil stige, hvis turen bliver længere.

Arbejdet med at fastlægge priser og betingelser for anvendelse af bussen er lagt ud til den lokale gruppe af 9 græsrødder, der består af Richard Sørensen, Per Rys, Rudy Bay, Elin Vestergaard, Anne Marie Schriver, Thomas Madsen, Joseph Joe Windguard, Knud Jørn Skov og Fjordklyngens formand Inge Carlskov. Dette arbejde er ikke helt tilendebragt endnu, men der arbejdes med en billet pris i størrelsen 10-30 kroner for at køre en kort tur i Fjordklyngens område.

Alle bilerne forsynes med Fjordklyngens flotte logo, så alle kan se, hvorfra bilen kommer.

Inge Carlskov oplyste, at hun håber, at der tages godt imod det nye tiltag i Fjordklyngen. Bilerne skal bruges og jo mere bilerne bliver brugt, jo større er chancen for, at der placeres yderligere biler i området, så dækningen bliver bedre. Det er arbejdsgruppen, der har besluttet, hvor bilerne skal placeres. Inge oplyste, at det er sket ud fra den betragtning, at bilerne skal stå der, hvor dækningen med den kollektive trafik er mindst.

   

Thorkild Vestergaard fra Viborg Kommune og Jette Meyer fra Byensbil.dk præsenterede projektet med delebiler og delebus i Fjordklyngen