Lokalrådet spørger borgerne til råds om nye projekter

Fjordklyngen søgte i 2017 9 millioner hjem til områdefornyelse i hele Fjordklyngens område. I den forbindelse blev der sat penge af til opgradering af Kulturcenter Værestedet og til forbedring af Låstrup-Skringstrup Gamle Kirkesti, der går over Spangen ved Simested Å.

Fordeling af pengene skete efter et omfattende forarbejde med borgermøder i alle Fjordklyngens 6 landsbyer og indsamling af forslag til projekter, der kunne indgå i områdefornyelsen. Alle disse forslag til projekter, der ikke er kommet med i første ombæring af områdefornyelsen, ligger nu som forslag, der kan tages op af Fjordklyngen eller af det lokalområde, som projektet vedrører.

Låstrup Lokalråd har modtaget information om, hvilke forslag, der er indkommet i forbindelse med det lokale borgermøde i Låstrup Forsamlingshus, og det er virkelig mange forslag til projekter, som ikke umiddelbart kan gennemføres på én gang alle sammen. Derfor har lokalområdet besluttet at lade lokalbefolkningen komme med sin vurdering af, hvilke projekter, der skal prioriteres højst, når der evt. skal arbejdes videre med projektforslagene, eller hvis der skulle vise sig at blive penge i overskud fra den første fordeling af penge fra Fjordklyngens Områdefornyelse.

De 156 personer, der er med i facebookgruppen ”Låstrup” inviteres direkte til at stemme med om, hvilke projekter, der skal prioriteres i de kommende år. Alle medlemmer af facebookgruppen inviteres til afstemningen via mail eller via messenger, hvis lokalrådet ikke har den konkrete mailadresse. Desuden offentliggøres dette opslag i det ugentlige nyhedsbrev, så borgere i Låstrup, som ikke er på facebook også kan få mulighed for at give deres besyv med.

Alle med interesse i vores lokalområde er velkomne til at anmode om at komme med i afstemningen. Dette kan ske ved at sende en anmodning til mailadressen info@borupif.dk eller ved at kontakte Morten Nielsen på tlf. 41783523. Angiv venligst en mailadresse, hvortil afstemningen kan sendes, hvis det er muligt.

Sidste mulighed for at deltage i afstemningen er den 30. april, hvorefter resultatet gøres op. Lokalrådet forbeholder sig derefter ret til at foretage sin egen prioritering af projekterne eller evt. at henvise projekterne til borgernes eget initiativ. Afstemningen er dermed alene retningsgivende for, hvilke projekter borgerne i Låstrup ønsker prioriteret. Mange andre faktorer skal tages i betragtning, når et projekt tages op.

Låstrup Lokalråd håber på god tilslutning til afstemningen, så vi kan få et godt grundlag, når kommende projekter skal sættes i søen.